Specyfikacje techniczne

Naprawa konstrukcji żelbetowych PCC I (powierzchnie obciążone dynamicznie, po których odbywa się ruch), PCC II (powierzchnie obciążone dynamicznie, po których nie odbywa się ruch)
Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Kiesol
Wykonanie wewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej oraz tynku renowacyjnego z powłoką malarską
Wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej REMMERS PROFI BAUDICHT 1K
Wykonanie aktywnej kapilarnie termoizolacji wewnętrznej w systemie IQ-Therm
Wykonanie tynków renowacyjnych REMMERS, zewnętrznych i wewnętrznych
Wykonanie tynków renowacyjnych REMMERS, zewnętrznych i wewnętrznych, system bez warstwy magazynującej sole
Wykonanie systemu tynku antypleśniowego REMMERS
Wykonanie renowacji elewacji z cegły ceramicznej, piaskowca
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej pod posadzką z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej REMMERS K2 DICKBESCHICHTUNG
Wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej PROFI BAUDICHT 1K w starym budownictwie
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej ELASTOSCHLÄMME 2K
Wykonanie wodoszczelnej powłoki ochronnej w zbiornikach wody z zastosowaniem zaprawy cementowo-polimerowej DICHTSCHLÄMME
Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie z zastosowaniem kremu iniekcyjnego Kiesol C
Wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem wyrobu MULTI-BAUDICHT 2K zgodnie z wytycznymi do wykonywania hydroizolacji z mas KMB
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej MULTI-BAUDICHT 2K