DETALE / OPISY

Budynki nowowznoszone Budynki istniejące Nie znalazłeś tego co Cię interesuje? Skontaktuj się z nami!
Inne obiekty

Ustawiony filtr:

Nazwa Karta systemowa Specyfikacja techniczna Rysunek techniczny Schemat
Inne obiekty
HN.06.1 Iniekcja rys w stropie betonowym od góry  
HN.06.2 Iniekcja rys w stropie betonowym od dołu  
HN.07.1 Uszczelnienie zbiorników wody pitnej   
IBT 3.02.5 Uszczelnienie przejścia rury w zbiorniku wody pitnej  
IBT.3.02.6 Uszczelnienie zbiornika na gnojówkę od wewnątrz  
A-19. Naprawa elementów żelbetowych przy grubości otuliny poniżej 1cm  
A-20. Naprawa elementów żelbetowych przy grubości otuliny powyżej 1cm  
A-26. Izolacja cokołu pod oknami i drzwiami  
A-25 Izolacja cokołu w drewnianym budownictwie szkieletowym  
Budynki nowowznoszone - zbiorniki
HN.07.3a Uszczelnienie zbiornika na wodę techniczną. Podłoże wilgotne  
HN.07.3b Uszczelnienie zbiornika na wodę techniczną. Podłoże suche  
Budynki nowowznoszone - balkony
HP.02.1a Izolacja balkonu - narożnik. Okładzina klejona  
HP.02.1c Izolacja balkonu - obróbka . Okładzina klejona  
HP.02.2a Izolacja balkonu - narożnik. Okładzina na dystansach  
HP.02.2b Izolacja balkonu - otwór drzwiowy. Okładzina na dystansach  
HP.02.2c izolacja balkonu - obróbka. Okładzina na dystansach.  
Budynki nowowznoszone - stropy przykryte gruntem
HN.02.1 Hydroizolacja mineralna stropów przykrytych gruntem - MB 2K  
HN.02.2 Hydroizolacja bitumiczna stropów przykrytych gruntem - PBD  
Budynki nowowznoszone - posadzka
HN.05.1 Hydroizoolacja podposadzkowa mineralna MB 2K  
HN.05.2 Hydroizolacja mineralna pod płytą fundamentową - MB 2K  
HN.05.3 Hydroizolacja posadzki masą bitumiczną  
HN.05.4 Hydroizolacja pod płytą fundamentową masą bitumiczną  
Budynki nowowznoszone - ściana / hydroizolacja od zewnątrz
HN.01.1 Hydroizolacja ściany murowanej mineralną powłoką MB 2K  
HN.01.2 Hydroizolacja ściany murowanej powłoką bitumiczną  
HN.01.3 Hydroizolacja ściany betonowej mineralną powłoką MB 2K  
HN.01.4 Hydroizolacja ściany betonowej powłoką bitumiczną  
HN.04.1 Izolacja pozioma pod ścianą  
Budynki nowowznoszone - basen
HP.04.1 Hydroizolacja basenu - uszczelnienie narożnika  
Budynki nowowznoszone - tarasy / dach
HP.03.1 Hydroizolacja tarasu nad pom ogrzewanym z okładziną klejoną - narożnik  
HP.03.2 Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym_wsporniki_narożnik  
HN.06.1 Stropodach nad pom. nieogrzewanym  
Budynki nowowznoszone - strop / hydroizolacja pomieszczeń mokrych
HP.01 Hydroizolacja pomieszczeń mokrych  
Budynki istniejące - ściana / hydroizolacja pionowa od zewnątrz/ pozioma w murze
HR.01.1 Uszczelnienie wtórne ściany zewnętrznej z MB 2K, mur jednowarstwowy  
HR.01.2 Uszczelnienie wtórne ściany zewnętrznej masą bitumiczną PBD 2K, mur jednowarstwowy  
HR.01.3 Ściana z istniejącą izolacją bitumiczną - hydroizolacja hybrydowa MB 2K  
HR.01.4 Ściana z istniejącą izolacja bitumiczną - hydroizolacja bitumiczna PBD  
HR.04.1 Izolacja pozioma w murze- iniekcja grawitacyjna klasyczna - Kiesol  
HR.04.3 Izolacja pozioma w murze - system [creme] - Kiesol C  
HR.04.4 Izolacja pozioma w murze - iniekcja wielostopniowa - system [advanced] -- Kiesol iK  
HR.02.7. Połączenie hydroizolacji zewnętrznej z wewnętrzną  
HR.01.9 Uszczelnienie dylatacji   
HR.01.6 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego kołnierzem  
Budynki istniejące - posadzka/podpiwniczone
HR.05.1 Uszczelnienie posadzki masą MB 2K.   
HR.05.1a Uszczelnienie posadzki masą - MB 2K . Posadzka z izolacją termiczną  
HR.02.04 Faseta uszczelniająca  
Budynki istniejące - pionowa hydroizolacja od wewnątrz
HR.02.1 Hydroizolacja pionowa ścian od wewnątrz - System [classic] - WP Sulfatex   
HR.02.2 Hydroizolacja pionowa ścian od wewnątrz - System [basic] - WP Top   
HR.02.3 Hydroizolacja pionowa ścian od wewnątrz -System [flex] - MB 2K  
HR.02.4 Faseta uszczelniająca  
HR.02.5 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w ścianie od wewnątrz masą Stopaq  
HR.02.6 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w ścianie od wewnątrz szlamem WP Sulfatex  
HR.07.1 Iniekcja rys w stropie i ścianie  
HR.07.2 Iniekcja rys na złączach konstrukcyjnych  
HR.07.3 Iniekcja uszczelniająca - przejście instalacyjne  
HR.09.1 Iniekcja kurtynowa  
Budynki istniejące - posadzka/niepodpiwniczony
HR.05.1 Uszczelnienie posadzki masą MB 2K.   
HR.05.1a Uszczelnienie posadzki masą MB 2K. Posadzka z izolacją termiczną  
Budynki istniejące - cokół/ściana
HR.03.1 Uszczelnienie cokołu masą MB 2K, mur jednowarstwowy  
HR.03.2 Uszczelnienie cokołu MB 2K, ściana dwuwarstwowa  
HR.03.5 Uszczelnienie cokołu zaprawą WP Sulfatex, mur jednowarstwowy  
HR.01.1a Uszczelnienie ściany fundamentowej masą MB 2K, mur jednowarstwowy  
HR.03.3 Uszczelnienie ścian fundamentowych z istniejącą powłoką bitumiczną  
Budynki Istniejące - ściana/elewacja
A-23. Wzmocnienie kotwami spękanej ściany murowanej  
KS.EC.01 Technologie oczyszczania wnętrz i elewacji
KS.AL.01 Renowacja zazielenionych elewacji
A-21. Renowacja elewacji ceglanej [standard]  
TR.02 Tynki renowacyjne WTA. Wysoki stopień zasolenia murów_system [advanced]  
A-31. Renowacja antypleśniowa w systemie SLP  
Wewnętrzna izolacja termiczna w systemie iQ Therm
Wewnętrzna Izolacja termiczna w systemie iQ Therm
A-27. iQ-Therm - składniki systemu  
A-28. iQ-Therm - styk ściany zewnętrznej i wewnętrznej  
A-29. iQ-Therm - izolacja wnęki okiennej  
A-30. iQ-Therm - osadzenie puszki elektrycznej w ścianie